Kariera: Jak zostać operatorem wózka jezdniowego?

Wózki jezdniowe to rozwiązania, dzięki którym możliwe jest przewożenie materiałów, dla których charakterystyczna jest znaczna masa, co ułatwia funkcjonowanie firm odpowiadających tak za transport, jak i za magazynowanie. Oczywiście, w języku potocznym określa się je również jako raki, wózki widłowe oraz widłaki, to jednak określenie wózki jezdniowe wydaje się najbardziej precyzyjne, oddaje bowiem zróżnicowanie charakterystyczne dla tego typu rozwiązań.

Wózki jezdniowe zaliczamy do grupy urządzeń transportu bliskiego. Mamy z nimi do czynienia niemal w każdej gałęzi przemysłu, możemy więc spotkać je zarówno w firmach zajmujących się handlem i transportem, jak i w halach magazynowych i produkcyjnych. Wózki jezdniowe są przy tym rozwiązaniami dość zróżnicowanymi. Zaliczamy do nich między innymi wózki unoszące ręczne znane też jako paleciaki i dość skomplikowane wózki systemowe czołowo-boczne. Zróżnicowanie i poziom skomplikowania, a także różne rodzaje uprawnień sprawiają, że kwestie związane z kompetencjami operatora wózka jezdniowego budzą pewne kontrowersje. 

Na szczęście, wątpliwości można rozwiać. Odpowiedź na pytanie o to, jakie uprawnienia należy posiadać chcąc wykorzystywać omawiane tu rozwiązania, nie jest wcale łatwa, mamy bowiem do czynienia z przynajmniej czterema drogami pozwalającymi na wejście w ich posiadanie. Najczęściej wykorzystywane są oczywiście uprawnienia wewnętrzne bazujące na imiennym zezwoleniu, możliwe jest jednak również skorzystanie z kwalifikacji UDT, instruktażu stanowiskowego oraz z książeczki operatora wydawanej przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Każda z dróg różni się między sobą, nie zawsze można więc mówić o tym, że mogą być one stosowane wymiennie. 

kurs na wózek widłowy

Uprawnienia wewnętrzne, z którymi mamy do czynienia najczęściej, bazują na imiennej zgodzie na wykorzystywanie wózków jezdnych. Obecnie jest to rozwiązanie szczególnie popularne w tych firmach, w których mamy do czynienia z dużą rotacją pracowników, a tym samym trudno mówić o opłacalności egzaminu zdawanego przed komisją UDT. Tu kluczowe znaczenie ma ukończenie odpowiedniego kursu. Nie powinno być z tym trudności, szkolenia są bowiem organizowane przez wiele firm przygotowujących je nie tylko w siedzibie pracodawcy, ale również na wolnym rynku. Przed wyborem jednej z nich warto jednak przeanalizować sam kurs, musi być on bowiem zorganizowany w oparciu o program, który został stworzony i udostępniony przez UDT. N szczęście, wcale nie musimy liczyć się z niemiłymi niespodziankami, na stronie Urzędu Dozoru Technicznego w każdej chwili możemy się bowiem zapoznać z wykazem firm z odpowiednim programem szkolenia. Warto nadmienić, że jeszcze w roku 2010 za przygotowywanie programów kursów odpowiadał też Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach. Dziś instytucja ta nie ma już tego rodzaju obowiązku, kursy zostały jednak przejęte przez UDT i nie straciły ważności.

Kursant powinien też pamiętać o tym, że oczekuje się od niego odbycia dokładnie takiej liczby godzin kursu, jaka została przewidziana przez przepisy. Jeśli wymóg ten nie będzie przestrzegany, kurs może zostać uznany za nieważny.
Samo zaświadczenie o ukończeniu kursu nie jest jeszcze dokumentem, który umożliwia poruszanie się z wykorzystaniem wózka jezdniowego. W tym celu niezbędne jest wystawienie przez pracodawcę pisemnej imiennej zgody, w przypadku której ważne jest również to, że obowiązuje ona jedynie w zakładzie należącym do pracodawcy. Zgoda jest jednorazowa i traci ważność po zwolnieniu, zaświadczenie staje się jednak podstawą do jej wydania przez kolejnego pracodawcę.

Więcej...