Jak wspomagać osoby walczące z uzależnieniem?

leczenie uzależnień

I. Punkty konsultacyjne
Specjalne punkty konsultacyjne najczęściej organizują jednostki samorządy terytorialnego, instytucje religijne oraz różnego rodzaju niezależne stowarzyszenia. W naszym kraju jest ich obecnie ponad 2000 i wszystkie regularnie świadczą usługi osobom uzależnionym oraz ich bliskim. Część z nich równocześnie skupia się na kwestiach związanych z przemocą domową. Trzeba podkreślać, że tego typu punkty konsultacyjne nie mogą stanowić alternatywy zastępującej instytucje działające przy jednostkach policji, pomocy społecznej czy stanowiących opiekę kuratorską. Najlepiej sprawdzają się w charakterze miejsca, do którego trafiają osoby rozpoznające problem, ale nie posiadające jeszcze o nim żadnej wiedzy specjalistycznej czy planu radzenia sobie z nim. Taki punkt pierwszego kontaktu powinien kierować do poważniejszej jednostki, czyli do placówki leczenia uzależnień.

II. Telefon zaufania
Telefony zaufania sprawdzają się jako miejsca, z którymi można skontaktować się w pełni anonimowo w chwili jakiegoś kryzysu psychologicznego. Tworzą je najczęściej samorządy lokalne i organizacje pozarządowe z myślą o pomocy osobom znajdującym się w sytuacji bez jakiejkolwiek innej pomocy, mają one nieraz charakter bezpośredniej interwencji. W Polsce działa blisko pół tysiąca takich instytucji, z czego zdecydowana większość finansowana jest z lokalnych środków przeznaczonych na profilaktykę i walkę z problemami alkoholowymi.

------------------------------------------------------------

Ranking ośrodków terapeutycznych:

www.osrodkiterapeutyczne.pl

-------------------------------------------------------------

III. Stowarzyszenia i kluby abstynenckie
Wszelkiego rodzaju kluby i stowarzyszenia abstynenckie są bardziej lub mniej zorganizowanymi grupami ludzi stanowiącymi dla siebie nawzajem wsparcie w pozostawaniu w trzeźwości. Na pomoc mogą liczyć także rodziny osób uzależnionych od alkoholu. Ich głównym zadaniem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych w procesie odchodzenia od alkoholu, co oznacza także organizowanie form ciekawego spędzania czasu dla alkoholików wraz z ich rodzinami. Są one ponadto fundamentem ponownej socjalizacji osoby chorej. Tego stowarzyszenia bardzo często prowadzą równocześnie jedną z wyżej wymienionych form pomocy osobom uzależnionym oraz oferują wsparcie specjalistów. Najważniejszy jest ich charakter wspólnotowy, ponieważ osoba z problemami alkoholowymi może tam spotkać innych ludzi z podobnymi problemami i uczyć się na podstawie ich doświadczeń. Istnieje możliwość wspólnego trenowania podstawowych umiejętności, takich jak chociażby radzenia sobie z wyzwaniami z zakresu wychowywania dzieci czy zdobywania umiejętności właściwego komunikowania sięz partnerem czy partnerką. W klubach abstynenckich pomoc znajdują wszyscy członkowie rodzin alkoholików.

www.terapie.net.pl

IV. Wspólnota AA
Najbardziej rozpowszechnionym ruchem samopomocowym dla alkoholików na świecie i w tym także w Polsce jest wspólnota Anonimowych Alkoholików. W naszym kraju aktywnie działa około 2000 grup lokalnych. Uczestnictwo w spotkaniach grup jest w pełni dowolne i anonimowe, nie wymaga rejestracji i związane jest z zachowaniem pełnej poufności przez wszystkich uczestników. W czasie spotkania uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami na forum całej grupy. Mityngi mają swoje określone miejsca i czas, ale nie prowadzą ich żadni profesjonaliści. Wszystko opiera się tutaj na wspólnotowości, co oznacza także brak jakiejkolwiek presji czy formułowania ocen. Nie ma krytyki.  Nie istnieją też żadne kryteria kwalifikowania się do ruchu, panuje w nich pełna tolerancja i z czasem, także poprzez przykład, udaje się w ten sposób uzyskać najlepsze rezultaty leczenia alkoholizmu pośród wszystkich metod.