Porównanie systemów Marketing Automation

Gdy analizujemy rynek systemów stworzonych po to, aby wspierać działy marketingu i sprzedaży, nie możemy nie zwrócić uwagi na to, że technologia Marketing Automation jest zaliczana do tych, które charakteryzują się obecnie największą popularnością. Dostawcy systemów tego rodzaju, którzy działają najbardziej prężnie mówią nawet o tym, że notują coroczny wzrost przychodów na poziomie pięćdziesięciu procent. Przyrosty takie spowodowane są przede wszystkim tym, że coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z systemów umożliwiających automatyzację marketingu oraz sprzedaży. Popularność systemów Marketing Automation to również w dużej mierze zasługa tego, że są one w stanie idealnie wpasować się w sposób komunikacji preferowany przez konsumentów.

Na pierwszy plan wysuwa się to, ze są one w stanie obsługiwać wszystkie kanały komunikacji z konsumentami nie tylko w trybie online, ale również offline. Trudno tego nie docenić mając świadomość tego, jak duże znaczenie ma obsługa wielu kanałów komunikacji z jednego miejsca. Konsumenci są coraz bardziej mobilni i dla nikogo zaskoczeniem nie powinno być to, że z ofertą firmy zapoznają się nie tylko w wielu miejscach, ale również korzystając z wielu urządzeń. Jeśli wiec strategia komunikacji jest budowana jedynie w oparciu o jeden kanał, możemy mieć pewność, że konfrontacja z rzeczywistością skończy się jej porażką. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest więc postrzeganie komunikacji jako o zestawie punktów, na których klient styka się z firmą.

Dzięki systemom Marketing Automation możliwe staje się identyfikowanie klienta w każdym ze wspomnianych punktów styku, a potem dawać mu komunikat stworzony specjalnie dla niego tak, aby spełnione zostały jego oczekiwania. Systemy te cieszą się coraz większą popularnością również wśród małych firm, a dzieje się tak między innymi dlatego, że otrzymują one kompleksowy zestaw funkcjonalności. Co więcej, proces wdrażania charakteryzuje się tym, że jest o wiele bardziej przyjazny niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej i bazuje na interfejsie łatwiejszym w użyciu. Duże znaczenie wydaje się mieć w tym kontekście również technologia chmury i oferowanie systemów w modelu SaaS. Dzięki temu wdrożenie systemu nie wiąże się już z koniecznością tych zmian, które miałyby dotyczyć infrastruktury technicznej firmy. Poprawna obsługa jest możliwa do osiągnięcia wyłącznie dzięki komputerom mającym możliwość obsługiwania przeglądarki internetowej i posiadającym dostęp do Internetu, nie ma więc mowy o żadnej ingerencji w firmową infrastrukturę. Modele takie, jak choćby CRM oraz e-Mail Marketing charakteryzują się nie tylko automatyzacją.

Charakterystyczne jest dla nich również to, że są pełnym zestawem funkcjonalności bez trudu zaspokajającym większość potrzeb nie tylko małych, ale i średnich firm. Oczywiście, duże firmy są na ogół znacznie bardziej wymagające, te jednak korzystają z niemal nieograniczonej możliwości integracji systemów Marketing Automation z tymi systemami, które znajdowały zastosowanie do tej pory. Tu warto podkreślić także argumenty takie, jak: proste wdrażanie, niski koszt, klarowny system wykorzystywany do rozliczeń, spore możliwości integracji, a przede wszystkim bogate funkcjonalności.

Lepsze dostosowanie zarówno komunikatów sprzedażowych, jak i marketingowych do tego, co można uznać za realne potrzeby ich odbiorców sprawia, że zwiększa się efektywność komunikacji, a co za tym idzie osiągana jest też większa sprzedaż. Systemy Marketing Automation zakładają więc maksymalne poznanie preferencji typowych dla danego konsumenta w oparciu o dane, które są przesyłane na bieżąco, a następnie przesyłanie mu spersonalizowanego komunikatu bazującego na tych potrzebach i oczekiwaniach.

http://fusionsystem.pl